Friaren skall själv se kvinnan

Publicerad: 2011-03-04
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (20)

 

Det är Sunnah att friaren tittar på kvinnan vars hand som han skall be om. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det. Domen gäller framförallt idag. Det är inte många kvinnor som man kan lita på. En kvinna kan gå till en kvinna och fria å mannens vägnar och sedan komma tillbaka och säga att kvinnan är lika vacker som fullmånen. När han väl kommer in till henne ser han att hon är en av världens fulaste kvinnor. Detta händer. En person som saknar pålitlighet och religion kan enkelt bedra andra.

Och om vi skulle föreställa oss att mannen verkligen har skickat iväg en pålitlig kvinna som inte bedrar, som modern och systern, så skall man veta att smaken varierar. En kvinna kan uppfattas som vacker av en person och som ful av en annan. Attraktionen varierar och synsättet varierar. Därför befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) friaren att titta på kvinnan för att se vad av henne som attraherar honom till att fria till henne.