Friare slarvar med bönen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (30)

Fråga: En man har friat till min syster. Mannen slår inte vakt om bönen och röker. Till skillnad från mig är min fader villig att gifta bort henne till honom. Vad råder ni?

Svar: Vad är kvar om han inte slår vakt om bönen? Förmyndarskapet ligger hos din fader och inte hos dig. Om han inte slår vakt om bönen får ni hänvisa till domstolen så att den fråntar faderns förmyndarskap och ger den till nästa man i ledet.