Fri, frisk och könsmogen under vallfärd och ´Umrah

Publicerad: 2008-11-30
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Zâd-il-Mustaqni´ (2/428)

 

al-Hadjdjâwî sade:

“Om slaven skulle frigöras och om den galne skulle bli frisk och om barnet skulle bli könsmoget under vallfärden på ´Arafah och under ´Umrah innan Tawâf, anses handlingen både vara korrekt och obligatorisk för dem.”

Om de pliktupphävande hindren avtar som att slaven blir fri, den galne blir mentalt frisk och barnet blir könsmoget via något pubertetskännetecken, anses den obligatoriska vallfärden vara giltig.

´Arafah är den första ritualen. Om hindret avtar under tiden på ´Arafah, räcker den resterande tiden för att denna pelare skall vara korrekt och giltig. Sålunda skall man fullborda resten av ritualerna.

Samma sak gäller om hindren avtar under ´Umrah innan Tawâf. I detta fall anses den obligatoriska ´Umrah vara giltig. Men om personen i fråga påbörjar sin Tawâf samtidigt som hindren först avtar under Tawâf, anses den obligatoriska ´Umrah vara ogiltig. I stället anses handlingen vara frivillig och pilgrimen får då göra om sin ´Umrah vid annat tillfälle.