Frestelsens botemedel

Sufyân ath-Thawrî berättade från Ibn Tâwûs som berättade om sin fader:

”Han kunde inte härda när han fick syn på kvinnor.”

Muslim rapporterade via Djâbir som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en kvinna varpå han gick till Zaynab och utförde sitt behov med henne. Därefter sade han: ”En kvinna kommer och går i en djävuls skepnad. Om någon av er ser en kvinna som han blir förtjust i skall han gå till sin fru. Det avvärjer det han upplever inom sig.”1

I den här hadîthen finns flera kuriosum däribland:

1 – Att man tröstar sig med samma sort av det önskade. På samma sätt ersätter en maträtt en annan maträtt och ett klädesplagg ett annat klädesplagg.

2 – Den som ser en vacker kvinna och frestas av henne skall behandla fenomenet på det bästa sättet, nämligen genom att ha samlag med sin hustru. Det tar bort hans lust till den förstnämnda. På samma sätt rådde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) de förälskade att gifta sig med varandra och sade:

”Vi har inte sett något [så bra] för två förälskade som giftermål.”2

Giftermål med personen som man är förälskad i är förälskelsens botemedel.

1Muslim (1403).

2Ibn Mâdjah (1847). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (5200).