Frekventa bad under fastan

Fråga: Vad är domen för frekventa bad under fastan?

Svar: Frekventa bad i nedkylande syfte påverkar inte fastan. Ty de underlättar dyrkan och piggar upp personen. Inte heller drar bad ned på den fastandes belöning så länge han inte ogillar fastan och besväras av den.