Frekvent flatulens under bönen

Fråga: Jag lider av frekvent flatulens och framför allt under bönen. Vad är domen för bönen?

Svar: Hans bön är giltig. Han skall dock två sig först när han skall börja be. Han skall fortsätta be ehuru något kommer ut ur honom. Han kan inte göra mer än så. Hans orenhet är kontinuerlig.