Fredning och hyllning till andra än Muhammad

Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)
as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, sid. 116

När Allâh befaller människan att freda och hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är det precis som när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ber att man ber om al-Wasîlah för honom. Detta är specifikt för honom. Allâh befallde att man gör det just för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Trots det är det föreskrivet att i princip be om fred för alla Allâhs rättfärdiga slavar. Vissa sade att det är föraktfullt att freda andra än profeterna. Somliga överdrev och sade att det är föraktfullt att freda någon annan profet än profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detsamma sade vissa senare lärde beträffande fredning av andra än profeterna. Den korrekta åsikten som delas av de flesta lärde är att man får lov att freda andra också. Angående hyllningen, så tillät Ahmad och andra även den. Meningsskiljaktigheten i frågan är emellertid känd.