Fredliga demonstrationer är innovationer

Fråga: Vad tycker ni om demonstrationerna som äger rum i vissa islamiska länder? Vad tycker ni om dem som säger att de är tillåtna så länge de är fredliga utan vapen och annat? Hur avvisar ni dem som manar till demonstrationer i Saudiarabien? Vi hoppas på att ni kan klargöra och råda – må Allâh leda oss och er till allt gott.

Svar: Demonstrationer är nya frågor och varje ny fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden. Detta, för att Allâhs föreskrift är fullkomlig i Qur’ânen och Sunnah. Vi känner inte till att det finns bevis i Qur’ânen och Sunnah som tillåter en grupp människor gå ut och demonstrera och störa människorna och slösa tid. Vad som är allvarligare än så, är att bönen uteblir och människorna dör. Om endast en muslim mister livet i en demonstration, får han som står bakom den för synden oavsett om han är en individ eller om det är en grupp. I den autentiska rapporteringen sägs det:

”Allâh ser mildare på att hela världen går under än att en muslimsk man dör.”

Hur många människor dör inte under demonstrationer? Detta bevittnas av rapporteringarna, intellektet,  seden, verkligheten och ögonvittnen.

Dessa demonstrationer hör till innovationer och villfarelser. Det är Satan och människor som följer lusten och ondskan som kallar till dem. Dessa fiender enas inte utan att religionen och de världsliga ändamålen förstörs, vilket är allmänt känt om dessa demonstrationer. Alla demonstrationer resulterar med mord, förstörelse, förlorad egendom och tid och terrorisering av trygga människor. Hur många synder består de inte av? Som bevis för att de är negativa räcker det att veta att de inte fanns på de ädla sändebudens och de väldiga profeternas tid. De prövades och besvärades av sina samfund och de som trodde på dem gjorde det. Trots det demonstrerade de aldrig. De stod inte för sprängattentat och inte heller mördade de. Islam har förbjudit allt det.

De som manar till demonstrationer och anser dem vara en räddning, har gått fel väg. Det är bättre för dem att de återvänder till sanningen och behandlar frågorna utmed Qur’ânen och Sunnah enligt förståelsen av de lärda med djupt rotad kunskap. Den som kallar till detta tumult orsakar fördärv bland land och folk. Det som har hänt, och händer än idag, är ett bevis för det. Vi varnar studenterna för att låta sig övertygas av dem som tillåter demonstrationer och säger att de fredliga demonstrationerna är tillåtna. De har gjort denna indelning utan några giltiga bevis i Qur’ânen, Sunnah och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarnas eller imamernas handlingar. Istället är de precis som jag tidigare har nämnt och vilket även andra har sagt. Som ett klargörande för den som vill ha sanningen räcker det med det som styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har skrivit. De är enade om att demonstrationerna med sina kända tillvägagångssätt är fel och att de saknar grund i religionen och att de bidrar med fördärv bland land och folk. Detta är den korrekta åsikten. Mer än tjugo lärda skrev under detta klargörande. Faktum är att alla andra erkända lärda lär människorna att dessa demonstrationer är en väg till förstörelse och inte en väg till välgång och förbättring. De lär dem att den korrekta metodiken är att råda makthavaren. Om han felar, skall han rådas och få sitt fel klargjort för sig. Han skall manas till sanningen på ett lämpligt sätt utan att orsaka detta tumult som bidrar med att människor mister livet och trygga invånare skräms och allting annat som människor har råkat ut för idag och tidigare och Allâh vet bättre.