Fredagspredikant dementerar Allâhs egenskaper

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (107)

Fråga: Vår fredagspredikant är Ash´arî och dementerar Allâhs egenskaper från predikstolen. Ska vi utelämna fredagsbönen om det inte finns någon annan moské?

Svar: Ordna en egen plats där ni ber fredagsbönen; ni och era bröder. Be inte bakom honom.