Fredagspredikans villkor enligt ash-Shâfi´î och Abû Hanîfah

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/346)

Predikaren måste stå upp när han håller i två predikningar. Det minsta en predikan består av är att predikaren:

1 – Lovar Allâh.

2 – Hyllar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

3 – Påbjuder gudsfruktan.

Dessa tre punkter måste finnas i båda predikningarna.

4 – I första predikan måste han läsa minst en Qur’ân-vers.

5 – I andra predikan måste han be för de troende.

Om en av dessa fem uteblir, är fredagsbönen ogiltig enligt ash-Shâfi´î.

Enligt Abû Hanîfah (radhiya Allâhu ´anh) räcker det att predikaren lovordar Allâh på något som helst sätt, men den mängden kallas inte för predikan som predikaren är ålagd att hålla.