Fredagspredikan ur mobiltelefonen

Fråga: Predikanten i vår moské läser upp sin fredagspredikan ur mobiltelefonen. Är det tillåtet?

Svar: Det är tillåtet. Det finns inga problem med att läsa upp fredagspredikan från ett papper eller en mobiltelefon. Det är okej.