Fredagsbönens frivilliga böner

Fråga: Har fredagsbönen frivilliga böner som bes före respektive efter den?

Svar: Inte före den. Efter den finns däremot frivilliga böner. Det lägsta antalet är två Raka´ât och det högsta är fyra, med Taslîm efter varannan Rak´ah. Vissa säger att det högsta antalet är sex Raka´ât. Det vill säga, om han ber dem i moskén. Annars ber han två Raka´ât därhemma, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra.

Vad gäller frivilliga böner innan fredagsbönen, så är de oinskränkta (تنفل مطلق) och inga frivilliga böner som är förknippade (راتبة) med fredagsbönen. Om personen kommer in i moskén, ber två Raka´ât och sedan sätter sig ned för att läsa och lovprisa Allâh, så är det okej. Det är dock bättre att han ber tills att imamen kommer.