Fredagsbönen är inget krav för en moské

Fråga: Kallas moskén som fredagsbönen inte bes i för ”böneplats” (مصلى)?

Svar: Nej. En moské är en moské ehuru bara de fem bönerna bes däri. Fredagsbönen bes ju inte i alla moskéer. Trots det kallas de för ”moskéer”.