Fredagsbön på företag

Fråga: Angående ständig fredagsbön på företaget eller i området, får vi höra att det inte är tillåtet att be fredagsbönen där. Beviset är att vi inte är bosatta här. Är det tillåtet eller inte?

Svar: Om ert företag inte befinner sig i en stad som ber fredagsbönen eller är avlägset från staden och om ni saknar boende som är skyldiga att be fredagsbönen, behöver ni inte be den. Istället ber ni Dhuhr.

Om företaget ligger i en stad vari fredagsbönen bes eller är så pass nära den att ni kan höra böneutropet eller att ni omges av boende som är skyldiga att be fredagsbönen, måste ni be fredagsbönen tillsammans med de boende som ber den i staden eller på företaget.