Fredagsbön hemma under Coronakrisen

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

https://www.youtube.com/watch?v=Lk6kRDKubto&feature=youtu.be

Fråga: Med tanke på förbudet mot fredagsbön i moskéer, undrar vi om det är tillåtet att be fredagsbönen hemma med familjen?

Svar: De ska inte be fredagsbön. Manifestet från styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ påbjuder Dhuhr istället.