Fredagsbadets dom och tillvägagångssätt

Fråga: Vad är domen för fredagsbadet? Hur går ett bad till?

Svar: Fredagsbadet är starkt rekommenderat. Vissa lärda anser det till och med vara obligatoriskt eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som kommer till fredagsbönen skall bada.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Alla könsmogna är ålagda att bada på fredagen.”

Det syftar dock på att det är rekommenderat eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tvår sig på fredagen har gjort bra och den som badar [skall veta att] badet är bättre.”

Det bevisar att de förstnämnda hadîtherna tyder på att fredagsbadet är rekommenderat och inte obligatoriskt. Det är majoritetens åsikt.

Fredagsbadet går ut på att hela kroppen blötläggs. Han skall tvätta hela kroppen med vatten.