Fredags- och samlingsböner under coronaepidemin

Lov ske Allâh, världarnas Herre. Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ i Riyâdh har 1441-07-16 studerat domen för att utebli från samlings- och fredagsbönerna under epidemin eller utav fruktan för dess spridning. Efter att ha studerat den islamiska föreskriftens texter och dess mål och principer samt de lärdes ord i sakfrågan, klarlägger styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’:

1 – Det är förbjudet för den smittade att närvara vid fredags- och samlingsböner. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den sjuke ska inte tas till den friske.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Om ni hör talas om att pesten råder i ett land, ska ni inte inträda det. Och om den bryter ut i ett land som ni befinner er i, ska ni inte lämna det.”2

2 – Den som av myndigheterna sätts i karantän måste gå med på det och inte närvara vid samlings- och fredagsböner. Istället får han be hemma eller i sin karantän. ash-Shurayd bin Sharîk ath-Thaqafî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

En man i Thaqîfs delegation led av spetälska. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ett bud till honom med meddelandet: ”Vi har mottagit din trohetsed. Återvänd.”3

3 – Den som fruktar att smittas eller smitta andra får lov att inte närvara vid fredags- och samlingsböner. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen skada, ingen skadegörelse.”4

Den som inte ber fredagsbönen får istället be Dhuhr fyra Raka´ât.

Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ uppmanar allmänheten att vidhålla myndigheternas påbud och instruktioner samt frukta Allâh (´azza wa djall) och återvända till Honom med ödmjukhet och åkallan om att häva denna prövning. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ

Om Allâh vill låta en olycka drabba dig kan Han ensam avvärja den; och om Han vill låta något gott komma dig till del, så är Han allsmäktig.”5

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er.”6

Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare7.

1al-Bukhârî och Muslim.

2al-Bukhârî (5729) och Muslim (2218).

3Muslim.

4Ibn Mâdjah (2341), Ahmad (5/327) och al-Hâkim (2345) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

56:17

640:60