Fredags- och samlingsbön under regnig dag

al-Bukhârî sade:

616 – Musaddad berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Ayyûb, ´Abdul-Hamîd och ´Âsim al-Ahwal, från ´Abdullâh bin al-Hârith som sade:

En regnig och lerig dag predikade Ibn ´Abbâs för oss. När böneutroparen hade kommit fram till:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

befallde han honom att ropa:

الصلاة في الرحال

”Be hemma.”

Människorna började då titta på varandra varpå han sade: ”Det gjordes av en man som är bättre än jag ändock den är obligatorisk1.”

Hadîthen bevisar att det inte är obligatoriskt att komma till fredagsbönen om det är regnigt och lerigt ute. Om det inte är obligatoriskt att komma till fredagsbönen i ett sådant tillstånd så kan mindre inte gälla samlingsbönen. Därför anser de lärda att sådana förhållanden låter människan slippa gå till fredagsbönen och samlingsbönen. Den som avstår från fredagsbönen ber istället Dhuhr med fyra Raka´ât.

1Det vill säga fredagsbönen.