Fredagens bönhörda stund

Fredagens elfte etikett: Han skall måna om den ädla stunden under fredagen och se till att ha ett närvarande hjärta och ständigt påminna sig om Allâh.

Det finns olika uppfattningar om denna stund. Muslim är ensam om att rapportera från Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den:

”Den varar från och med att imamen sätter sig ned till dess att bönen är över.”1

En annan hadîth säger:

”Den varar från och med att imamen är klar med predikan till dess att bönen är över.”2

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fredagen består av tolv – det vill säga stunder. Det finns inte en muslim som ber Allâh (´azza wa djall) om något utan att Allâh (´azza wa djall) bönhör honom. Måna om den sista stunden efter ´Asr.”3

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Måna om fredagens åtråvärda stund; från ´Asr till solnedgången.”4

Abû Bakr al-Athram (rahimahullâh) sade:

”Dessa hadîther kan tolkas på två vis. Antingen är vissa mer autentiska än andra eller också förflyttas denna stund till olika tidpunkter, liksom Qadr-natten förflyttas under de sista tio nätterna.”

1Muslim (853).

2Abû Dâwûd (1049). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1049).

3Abû Dâwûd (1048). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1048).

4at-Tirmidhî (489). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (489).