Fredagens bönhörda bön

Fråga: Vilken åsikt är den mest övervägande gällande fredagens bönhörda stund?

Svar: Efter ´Asr.

Fråga: Vad betyder sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Under den finns en stund vari det inte finns en muslim som står och ber och frågar Allâh om något utan att Han ger det till honom.”1?

Svar: Det vill säga åkallar. Bönen syftar på åkallelse.

1Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (700).