Fred om rök

Imâm Abû Sulaymân Hamd bin Muhammad al-Khattâbî (d. 388)

Ma´âlim-us-Sunan (4/162-163)

Abû Dâwûd sade:

1708 – Musaddad och Quyabah bin Sa´îd berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från Qatâdah, från Nasr bin ´Âsim, från Subay´ bin Khâlid som sade:

“Då jag hade anlänt till Kûfah gick jag in i moskén och såg en måttligt byggd ung man som tycktes vara från Hidjâz. Jag sade: “Vem är detta?” Människorna tog illa upp och sade: “Vet du inte vem detta är? Det är Hudhayfah bin al-Yamân, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.” Hudhayfah sade: ”Människorna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Denna godhet som Allâh har skänkt oss; kommer den att efterträdas av ondska liksom den företrätts?” Han svarade: “Ja.” Jag sade: “Vad händer därnäst?” Han svarade: “Fred om rök.” Jag frågade: “Vad händer därnäst, Allâhs sändebud?” Han sade: “Om Allâh har en kalif på jorden och han pryglar din rygg och beslagtar din egendom, så ska du lyda honom. Annars får du dö medan du biter i en trädstam.”

I en annan formulering rapporterade Abû Dâwûd:

“Fred om rök och enighet om smuts.”

Fred om rök betyder att freden kommer att bestå av hat och illvilja. Röken, som är resultatet av eld, bevisar den kvarstående biten av eld. Det understryks av hans ord:

“… och enighet om smuts.”

De förklarades i hadîthen där Hudhayfah sade:

“Allâhs sändebud! Vad är fred om rök för något?” Han svarade: “Människornas hjärtan kommer inte att bli som de brukade vara.”