Frätningen i helvetet

Ett av straffen i helvetet är frätning. Allâh (´azza wa djall) sade:

“Dessa är de två [grupperna] som tvistar med varandra om sin Herre. För dem som förnekar Honom skall kläder av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras huvuden, [vatten] som skall fräta sönder deras inälvor och deras hud.”1

Mudjâhid sade:

”De kommer att smälta.”

´Atâ’ al-Khurâsânî sade:

”Det kommer att smälta det som finns i deras magar på samma sätt som fett smälter.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Grip honom och släpa honom rakt in i lågornas mitt; häll sedan kokhett vatten över hans huvud som en [ytterligare] plåga. Pröva på [detta straff], du som [på jorden] var den mäktige, den förnäme!”2

Många av Salaf sade att denna vers uppenbarades i samband med Abû Djahl. al-Awzâ´î sade:

“Abû Djahl kommer att gripas på Domedagen och ett hål kommer att göras i hans huvud. Därefter kommer en hink med kokande vatten att hämtas och det kommer att hällas i det hålet. Därpå sägs det: “Pröva på [detta straff], du som [på jorden] var den mäktige, den förnäme!””

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Ni blir måltavla för [strömmar] av eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp.”3

Mudjâhid kommenterade och sade:

“Kopparn kommer att smältas för att hällas över deras huvuden. Så kommer de att straffas.”

´Atâ´ al-Khurâsânî sade:

“Kopparn kommer att smältas för att hällas över deras huvuden. Så kommer de att straffas.”

1 22:19-20

2 44:47-49

3 55:35