Frasen ”Ramadhân Karîm” enligt Ibn ´Uthaymîn

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=338908

 

Fråga: När en person syndar under Ramadhân och blir tillrättavisad, säger han att Ramadhân är givmild (Ramadhân Karîm). Hur lyder domen för det uttrycket?

Svar: Det är inte korrekt att tala på detta vis. Man skall säga att Ramadhân är välsignad (Ramadhân Mubârak) och dylikt. Det är inte Ramadhân som ger och skänker så att den skall vara givmild. Det är Allâh (ta´âlâ) som ger och skänker och låter Ramadhân vara en förträfflig månad vari man förrättar en av islams pelare.

Det verkar som om denna person tror att det är tillåtet att synda under denna månad bara för att det är en ädel tid på året. Detta är i motsats till de lärdas åsikt som säger att synder är allvarligare ju bättre tiden och platsen är. De säger att människan är alltid ålagd att frukta Allâh (´azza wa djall) oavsett tid och plats. Detta gäller särskilt under förträffliga tider och på förträffliga platser. Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

””Troende, det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er, så att ni fruktar.””[1]

Syftet med fastans plikt är att frukta Allâh (´azza wa djall) vilket går ut på att utföra Hans befallningar och avstå från Hans förbud. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Allâh är inte i behov av att någon undviker sin mat och sin dryck om han inte avstår från lögn och oförskämd handling.””

Fastan hör till dyrkan som uppfostrar själen och skyddar den från synder. Det är alltså inte såsom denna okunniga människa har sagt och gjort anspråk på att det är tillåtet att synda under denna ädla och välsignade månad.


[1] 2:183