Frasen ”O Mu´tasim!” är förbjuden

Fråga: Är frasen som är vanlig i folkmun ”O Mu´tasim!” avguderi?

Svar: Jag anser inte att historian är bekräftad. Att en kvinna skall ha ropat ut ”O Mu´tasim!” är inte bekräftat historiskt sett. Det är allmänt känt att de historiska händelserna är många och att det inte går att bekräfta dem alla.

Frasen ”O Mu´tasim!” kan betyda olika saker. Den kan vara jämmer. Den kan vara rop och bön om hjälp. I vilket fall som helst är det avguderi att ropa på någon som inte hör en eller tror att hans röst inte når honom. Ty denne har bett någon annan än Allâh (djalla wa ´alâ) om hjälp.

Om frasen sades utav jämmer, kan man se på den mellan fingrarna. Jämmer sägs dock i princip så att personen kan höra den. Detsamma gäller bön om hjälp. Den riktas endast till en levande och närvarande människa som klarar av att hjälpa. I detta fall var Mu´tasim långt borta från kvinnan och han hörde inte henne.

Om hon trodde att han kunde höra henne på ett onaturligt sätt och utan ett särskilt underverk från Allâh (djalla wa ´alâ), anses hennes handling vara avguderi. Det var avgudadyrkarnas praxis.

Om hon trodde att andra skulle föra vidare hennes vädjan till al-Mu´tasim är det inte avguderi som utesluter personen ur religionen.

Som sammanfattning kan frasen betyda olika saker. I princip är det inte tillåtet att använda sig av fraser som kan betyda olika saker. De kan ha hedniska betydelser. Det är inte tillåtet att använda sig av den. Används den finns det risk att man faller i avguderi eller banar vägen för det.