Frånskild kvinnas avtagna månadscykel

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1135-1136)

1564 – Jag frågade min fader om en frånskild kvinna vars månadscykel avtar på grund av okänd anledning. Min fader svarade:

Hon ska göra som ´Umar sade; hon ska vänta nio månader för graviditetens skull och tre månader för månadscykelns skull. Det vill säga ett helt år. Och om hon vet varför månadscykeln avtar, däribland sjukdom, barnsäng eller amning, måste hon invänta tre månadscyklar om de så skulle ta plats efter en lång tid. Beviset för det är hadîthen från Wakî´, från al-A´mash, från Ibrâhîm, från ´Alqamah som skilde sig från sin hustru som blev sjuk varvid hennes månadscykel avtog en period som varade sexton eller sjutton månader. ´Abdullâh sade: ”Allâh har fråntagit dig hennes arv.” Han lät honom ärva henne eftersom han visste varför hennes månadscykel hade avtagit.”