Frånskild kvinna går utomhus under vänteperiod

Fråga: När får den frånskilda kvinnan som genomgår sin vänteperiod gå ut ur hemmet?

Svar: Hon får gå ut under sin vänteperiod. Det är inga problem. Hon får gå ut och sköta sina ärenden. Det är änkan som inte får gå ut under sin sorgetid, förutom vid behov och under dagtid. Den frånskilda får gå ut och sköta sina ärenden samtidigt som hon genomgår sin vänteperiod. Det är inga problem.