Frånskild kvinna får efter flera år reda på vänteperiodens plikt

Fråga: En kvinna blev skild utan att veta att hon var tvungen att genomgå en vänteperiod. Flera år efteråt fick hon reda på det. Skall hon genomgå en vänteperiod eller är den över?

Svar: Nej. Den är över ehuru hon inte visste om den.