Frankrike vill ha Salafiyyûns hjälp mot terroristerna

Fråga: Vår franska regering vill samarbeta med Salafiyyûn mot Takfîriyyûn för att kunna gripa dem. Är det tillåtet?

Svar: Takfîriyyûn anses i själva verket vara fiender till islam och muslimerna. Ty de utför handlingar som skadar muslimerna. De får alltså underrätta om dem, klargöra deras ideologi och berätta om dem om de är säkra på sin sak.