Från ungdomsledare till Khawâridj

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 260-261

Fråga: Vissa ungdomar utser en egen ledare i frågor som är relaterade till kallet. När de ska göra något ber de honom om lov och inte sina föräldrar. De refererar till honom och anser att deras sätt är pedagogiskt. Vad är domen för det sättet?

Svar: Det är innovativt. Vi känner till det sen en lång tid tillbaka. Det påminner mig om en händelse som hände mig i Makkah då en grupp medvärkare utsåg mig till ledare. Jag sade ifrån och befallde dem att frukta Allâh. Det finns inget som heter ledarskap för hemmastadda. Varje gång de ville göra något bad de om tillstånd. Detta hände för nästan 25 år sen. Därefter anammade vissa av dem Khawâridjs ideologi.