Från sprit till vinäger

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1298-1299)

1807 – Jag frågade min fader om sprit som omvandlas till vinäger. Han svarade:

Jag tycker inte om det, jag föraktar det. Dock är det tillåtet om Allâh låter den omvandlas av sig själv. Om en person har bränt sprit och spriten omvandlas till vinäger, är det harmlöst att dricka den. Det vill säga om omvandlingen är från Allâh. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om sprit som görs till vinäger. Han sade: ”Nej.”1

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Sprit som Allâh låter förstöras är harmlös.”

Det vill säga vinäger.

1Muslim (1983) och at-Tirmidhî (1263).