Från småstenar till Khawâridj

2005 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ett folk skall läsa Qur’ânen utan att den passerar deras strupar. De kommer att tränga igenom islam liksom en pil tränger igenom bytet.”

Rapporterad av ad-Dârimî och Bahshal i ”Târîkh Wâsit”1 via två vägar, från ´Amr bin Yahyâ bin ´Amr bin Salamah al-Hamadânî: Min fader berättade för mig: Min fader berättade för mig:

”Vi brukade sitta utanför ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) dörr innan Fadjr så att vi kunde följa honom till moskén. En gång kom Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) och sade: ”Har Abû ´Abdir-Rahmân kommit ut än?” Vi sade: ”Nej.” Han satte sig ned med oss tills han kom ut. När han kom ut ställde sig alla upp. Abû Mûsâ sade till honom: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Jag såg nyss något obekant i moskén och det var endast gott.” Han sade: ”Vad för något?” Han sade: ”Du kommer att få se om du lever tillräckligt länge. I moskén såg jag människor sitta i cirklar i väntan på bönen. I varje cirkel sitter en man och de har småstenar i händerna. Han säger: ”Säg:

الله أكبر

”Allâh är större.”

hundra gångar”, vilket de gör. Sen säger han: ”Säg:

لا اله إلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

hundra gånger”, vilket de gör. Sen säger han: ”Säg:

سبحان الله

”Fri är Allâh från brister”

hundra gånger”, vilket de gör.” Han sade: ”Vad sade du till dem?” Han sade: ”Jag sade ingenting till dem. Jag väntar på ditt uttalande eller din befallning.” Han sade: ”Du skulle ha befallt dem att räkna upp sina synder och försäkrat dem om att inga av deras goda handlingar kommer att gå om intet.” Därefter gick han och vi följde efter. När han kom till cirklarna ställde han sig ovanför dem och sade: ”Vad är det jag ser er göra?” De sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Vi räknar Takbîr, Tahlîl och Tasbîh på småstenar.” Han sade: ”Räkna era synder. Jag försäkrar er om att inga av era goda handlingar kommer att gå om intet. Muhammads samfund! Ve er! Så snabbt ni har gått under! Er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är fullt tillgängliga, hans kläder har inte förstörts och hans disk har inte gått sönder. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att antingen har ni en religion som är bättre än Muhammads religion eller också har ni öppnat dörren till villfarelse.” De sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Vi vill bara väl.” Han sade: ”Hur många vill inte väl utan att uppnå det! Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss: ”Ett folk skall läsa Qur’ânen utan att den passerar deras strupar. De kommer att tränga igenom islam liksom en pil tränger igenom bytet.” Jag svär vid Allâh att jag inte vet ifall de flesta bland er tillhör dem.” Därefter gick han därifrån.” ´Amr bin Salamah sade: ”Vi såg hur de flesta från dem samarbetade med Khawâridj under Nahrawân-dagen.”2

Jag har månat om denna formulering då den består av en lärdom för ordensförsamlingar och folk som sitter i erinrande cirklar som går emot Sunnah. När dessa människor fördöms för sin erinran, beskyller de personen som fördömer dem för att fördöma erinran helt och fullt. Det är ju otro; ingen muslim i världen anser något sådant. Det syndiga är erinrans tillvägagångssätt och samlingar som inte var föreskrivna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Vad annars fördömde Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) hos människorna i cirkeln? Inget annat än deras samling under en särskild dag och på ett bevislöst sätt. Detta sätt hålls av läraren, innehavaren av cirkeln. Han befaller de andra utifrån sitt eget tycke, som om han förkunnar en föreskrift från Allâh (ta´âlâ):

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

”Har de partners som utan Allâhs tillstånd har utfärdat föreskrifter för dem på religionens område?”3

Lägg till att enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade Sunnah utförs erinran på fingertopparna, vilket jag han klargjort i min avvisning av al-Habashî och andra.

Hadîthen och historian består även av kuriosan att poängen ligger inte i mycken dyrkan, utan i dess överensstämmelse med Sunnah och distansering från innovationer. Det anvisade Ibn Mas´ûd när han sade:

”Måttlig Sunnah är bättre än flitig innovation.”

En annan kuriosa är att små innovationer växer till sig och blir till stora innovationer. Ser du inte hur människorna från cirklarna blev Khawâridj som dödades av den renlärige kalifen ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh)? Skall någon dra lärdom?

1Sid. 198

2ad-Dârimî (204), Bahshal i ”Târîkh Wâsit” och al-Khatîb al-Baghdâdî i ”Târîkh Baghdâd” (12/162).

342:21