Från rykte till blodbad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 170

Fråga: Anses det vara välvilja att sitta på predikstolar och tala offentligt om makthavarna?

Svar: Det är inte välvilja. Det är bedrägeri mot både myndigheterna och medborgarna. Att handlingen är bedrägeri mot myndigheterna är uppenbart, ty deras brister offentliggörs. Men det är också bedrägeri mot medborgarna som blir eggade och hatiska mot sina myndigheter varefter de glömmer bort allt gott som myndigheterna också gör. Det är mycket farligt. Inget har förstört samfundet så mycket som alla rykten om myndigheterna som sedermera har lett till krig och blodbad.