Från radband till Khawâridj

ad-Dârimî sade: al-Hakam bin al-Mubârak underrättade oss: ´Amr bin Yahyâ underrättade oss: Jag hörde min fader berätta från sin fader som sade:

”Vi brukade sitta utanför ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) dörr innan Fadjr så att vi kunde följa honom till moskén. En gång kom Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) och sade: ”Har Abû ´Abdir-Rahmân kommit ut än?” Vi sade: ”Nej.” Han satte sig ned med oss tills han kom ut. När han kom ut ställde sig alla upp. Abû Mûsâ sade till honom: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Jag såg nyss något obekant i moskén och det var endast gott.” Han sade: ”Vad för något?” Han sade: ”Du kommer att få se om du lever tillräckligt länge. I moskén såg jag människor sitta i cirklar i väntan på bönen. I varje cirkel sitter en man och de har småstenar i händerna. Han säger: ”Säg ”Allâhu Akbar” hundra gångar”, vilket de gör. Sen säger han: ”Säg ”Lâ ilâha illâ Allâh” hundra gånger”, vilket de gör. Sen säger han: ”Säg ”Subhân Allâh” hundra gånger”, vilket de gör.” Han sade: ”Vad sade du till dem?” Han sade: ”Jag sade ingenting till dem. Jag väntar på ditt uttalande eller din befallning.” Han sade: ”Du skulle ha befallt dem att räkna upp sina synder och försäkrat dem om att inga av deras goda handlingar kommer att gå om intet.” Därefter gick han och vi följde efter. När han kom till cirklarna ställde han sig ovanför dem och sade: ”Vad är det jag ser er göra?” De sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Vi räknar Takbîr, Tahlîl och Tasbîh på småstenar.” Han sade: ”Räkna era synder. Jag försäkrar er om att inga av era goda handlingar kommer att gå om intet. Muhammads samfund! Ve er! Så snabbt ni har gått under! Er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är fullt tillgängliga, hans kläder har inte förstörts och hans disk har inte gått sönder. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att antingen har ni en religion som är bättre än Muhammads religion eller också har ni öppnat dörren till villfarelse.” De sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Vi vill bara väl.” Han sade: ”Hur många vill inte väl utan att uppnå det! Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss att det skall finnas ett folk som läser Qur’ânen utan att den passerar deras strupar. Jag svär vid Allâh att jag inte vet ifall de flesta bland er tillhör dem.” Därefter gick han därifrån.” ´Amr bin Salamah sade: ”Vi såg hur de flesta från dem samarbetade med Khawâridj under Nahrawân-dagen.”1

Det vill säga att dessa människor från studiecirklarna och dervischer som utövade innoverad Dhikr revolterade mot ´Alî bin Abî Tâlib och blev Khawâridj. ´Alî massakrerade dem så att endast ett fåtal överlevde. Följaktligen blir en liten innovation till en stor innovation. Alla dessa tillvägagångssätt går emot Allâhs föreskrift. Ty bara en enda väg leder till Allâh. Han (´azza wa djall) sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad Han befaller er; så att ni fruktar Honom.”2

1ad-Dârimî (204), Bahshal i ”Târîkh Wâsit” och al-Khatîb al-Baghdâdî i ”Târîkh Baghdâd” (12/162).

26:153