Från okunnighet om bönen till Takfîr på muslimerna

Det är Ahl-us-Sunnah som konfronterar falskhetens folk i form av Takfîriyyûn. Tro inte att jag godkänner de andra sekterna. Jag anser att de alla är grymtningar från den hedniska tiden och prövningar från islams fiender för att splittra muslimerna. Jag befaller Takfîriyyûn att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och fråga de lärda. Allâh säger i Sin ädla skrift:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

Om du frågar en av dem vad beviset är för att lyfta på händerna i bönen, säger han att han inte vet. Om du frågar en av dem vad beviset är för att göra Sudjûd på de sju kroppsdelarna, säger han att han inte vet. Därefter tar han sig friheten att göra Takfîr på muslimerna. Ta det lugnt, din lilla okunniga människa! Hur kan du ta dig friheten att göra Takfîr på muslimerna? Du bara roar kommunisterna, Ba´th-pariet, Nâsir-partiet, regeringarna och islams fiender på det viset.

Dessa människor kommer att smälta på samma sätt som Shubayb, Nâfi´ bin al-Azraq, ´Imrân bin Hittân och andra ledande personligheter från Khawâridj smälte. Även de okunniga här kommer att smälta och kvar blir Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

116:43