Från ljus till eld

Frukta Allâh sett till att komma till lektionerna. Frukta Allâh sett till att samarbeta om fromhet och gudsfruktan. Dra lärdom av Dammâdj, grunden till alla anläggningar. Dra lärdom av Dammâdj, er grund. Hur var Dammâdj på Imâm och Shaykh Muqbils (rahimahullâh) tid? Det var ett ljus. Det var ingen eld. Där fanns vänskap, kärlek, tycke, respekt, nåd, empati, kunskap, handling, undervisning, godhet, bundna släktband, kall till Allâhs religion och så vidare.

Hur blev det när al-Hadjûrî kom? Vad gjorde han? Han raserade det, rev det och förstörde det. Dammâdj gick under innan Hûthiyyah kom. Dammâdj var förstört innan Hûthiyyah kom. Invånarna var splittrade och uppdelade sinsemellan. Det fanns förtal, förbannelse, smädelse, slagsmål, bojkott, varningar, förtal av de lärda och utslag utan bevis eller grund. Han fick råd, men brydde sig inte. Hûthiyyah kom mot slutet när Dammâdj redan hade gått under. Det finns ett fåtal undantag och de lever under tryck och hot.

Vi tar avstånd inför Allâh från det som al-Hadjûrî har orsakat kallet. Hur lång tid har jag sagt att al-Hadjûrî inte representerar kallet, Ahl-us-Sunnah, islam eller de lärda? Han representerar bara sig själv. Det sade jag när Dammâdj var starkt och jag säger det fortfarande.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh! Jag tar avstånd från Khâlids handling inför Dig!”1

Vilken Khâlid? Den ädle följeslagaren Khâlid bin al-Walîd (radhiya Allâhu ´anh). Han gjorde ett fel och därav sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh! Jag tar avstånd från Khâlids handling inför Dig!”

Skall vi inte säga så om al-Hadjûrî? Jag svär vid Allâh att al-Hadjûrî inte kan jämföras med Khâlid (radhiya Allâhu ´anh). al-Hadjûrî har gjort hundratals, om inte tusentals, fel medan Khâlid gjorde bara ett. Trots det känner du till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och att du tar avstånd från ett fel inför Allâh. Det spelar ingen roll om du älskar personen. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlade utmed den ädla versen i slutet av ”ash-Shu´arâ’”:

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

”Men säg, om någon vägrar att följa dig: ”Jag är inte ansvarig för vad ni gör.”2

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlade utmed Qur’ânen. Det var han som sade:

”Allâh! Jag tar avstånd från Khâlids handling inför Dig!”

Han sade så om ett fel. Hur många fel har al-Hadjûrî fallit i och i hur många frågor? Det rör sig inte bara om kallet. Han har orsakat provokationer mellan människorna, studenterna, stammarna, de lärda, stamhövdingarna, myndigheterna och myndighetsmännen och gjort det ena och det andra.

Studenter! Frukta Allâh för er egen skull. Vi vill inte ha en andra al-Hadjûrî. Var uppmärksammade. Jag svär vid Allâh att vi inte vill ha en andra al-Hadjûrî som kommer med det ena och det andra och ger utslag från sitt eget huvud.

1al-Bukhârî (4339).

226:216