Från lillfingret till tummen

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3240)

3240 – ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Muhammad bin as-Salt underrättade oss: Abû Kudaynah berättade för oss, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från Abûdh-Dhuhâ, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en jude som gick förbi honom: ”Berätta för oss, jude.” Han sade: ”Vad säger du, Abûl-Qâsim, när Allâh placerar himlarna på ett finger, jorden på ett finger, vattnet på ett finger, bergen på ett finger och alla andra skapelser på ett finger?”

Abû Dja´far Muhammad bin as-Salt visade först med sitt lillfinger till dess att han kom till tummen.

Då uppenbarade Allâh:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”1

Hadithen är god, främmande och autentisk. Jag känner inte till att den återberättas från Ibn ´Abbâs från något annat håll.

Abû Kudaynah hette Yahyâ bin Muhallab.

Jag såg Muhammad bin Ismâ´îl rapportera denna hadith, från al-Hasan bin Shudjâ´, från Muhammad bin as-Salt.

139:67