Från lektioner med de lärda till Twitter

Fråga: Jag brukade närvara vid de lärdas lektioner och läsa i islamiska böcker. Därefter prövades jag med Twitter och politiska analyser. Jag är övertygad om att det hör till Satans list, men hur skall jag lämna det och besegra mitt begär?

Svar: Lösningen är enkel, det är bara att återvända till din tidigare praxis och undvika Twitter. Be Allâh skydda dig mot allt som skadar dig. Be Allâh om hjälp och tappa inte hoppet.