Från knäna till naveln

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/210)

272 – Jag frågade vart gränsen för låret går. Han svarade: ”Ovanför knäskålen”, och pekade.

273 – Jag frågade min fader om naveln tillhör blygden. Han svarade:

Nej.”

274 – Jag frågade vad han tyckte om en man som ber med bar navel. Han svarade:

Det är harmlöst. Det är harmlöst att be med täckt navel, och det är harmlöst att be med avtäckt navel.”