Från Kina till Pyrenéerna

Muslim rapporterade via Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) att sändebudet sade:

Allâh samlade ihop jorden åt mig så att jag kunde se dess öst och väst. Mitt samfunds kungarike kommer att sträcka sig till det som samlades ihop åt mig. Jag fick två skatter; en röd och en vit.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde inte norr och syd. Det kan bero på att de är glesbefolkade eller att inga erövringar har ägt rum där. Erövringarna tog plats i öst och väst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om framtiden och han talade inte efter sitt eget huvud. Detta bevisar hans profetkall på följande sätt:

1 – Världen veks ihop för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

2 – Han berättade om sitt samfunds framtida herravälde och hur det skulle äga öster och väster. Han underrättade om det medan muslimerna bara besatt al-Madînah och omnejd.

Och det blev som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Erövringarna avlöste varandra under de renläriga kalifernas, Banû Umayyahs och Banûl-´Abbâs dynastier. Det persiska riket föll i öster och det romerska riket föll i väster. Den muslimska myndigheten sträckte sig bortom Indien i öster och Tanger2 i väster. Den nådde till och med Pyrenéerna3 (som gränsar till Frankrike) när muslimerna erövrade Andalusien på Banû Umayyahs tid. Detta bevisar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trovärdighet när han sade:

Mitt samfunds kungarike kommer att sträcka sig till det som samlades ihop åt mig.”

1Muslim (2889).