Från Irak kommer Satans horn

Fråga: Fiender till Shaykhens [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] kall implementerar hadîthen om att Nadjd består av jordbävningar och prövningar och att därifrån skall Satans horn sticka ut. Hur avvisas deras påstående?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade det när han var i al-Madînah. Han sade det i al-Madînah och pekade österut. Öster om al-Madînah ligger Irak. I Irak har en stor mängd ondska, Khawâridj och annat dykt upp.