Från hav till hav, från floden till världens ände

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 125-126

I Psaltaren nämns Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) egenskaper bland annat på följande sätt:

”Gud, ge kungen dina lagar,

kungasonen din rättvisa ordning,

2så att han rättrådigt dömer ditt folk

och låter dina betryckta få sin rätt.

3Låt berg och höjder bära fredens frukter

åt folket genom rättfärdighet.

4Må han värna de armas rätt,

rädda de fattiga, krossa förtryckaren.

5Låt honom leva så länge solen finns

och månen lyser, släkte efter släkte.

6Han skall komma som regn över grödan,

ett stilla regn som vattnar jorden.

7Låt rättvisa grönska i alla hans dagar

och fred och välgång råda,

tills ingen måne lyser mer.

8Må han härska från hav till hav,

från floden till världens ände.

9Hans motståndare skall böja sig för honom,

hans fiender kräla i stoftet.

10Kungar från Tarshish och fjärran kuster

skall komma med gåvor,

kungar från Saba och Seba

skall bära fram sin tribut.

11Honom skall alla kungar hylla,

alla folk skall tjäna honom.

12Han räddar den fattige som ropar,

den arme som ingen hjälper.

13Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,

räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

deras liv är dyrbart i hans ögon.”1

Ingen förnuftig människa som betraktar kungars historia och profeters profetskap och känner Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfunds krönika betvivlar att ovanstående text tillämpas på honom och hans samfund. De tillämpas varken på Messias eller någon annan profet. Det var han som for till havs från Medelhavet till Persiska havet, från floderna Amu-Darja, Syr-Darja och Eufrat till världens ände i Väst. Den beskrivningen är överensstämmande med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh samlade ihop jorden åt mig så att jag kunde se dess öst och väst. Mitt samfunds kungarike kommer att sträcka sig till det som samlades ihop åt mig.”2

Det är han som hyllas och välsignas i alla böner. Det är honom som invånarna på den Arabiska halvön, Mesopotamien, Andalusien och Cypern kuvade sig. Det är honom som de persiska kungarna kuvade sig genom att antingen konvertera till islam eller också betala skyddsskatt. Tvärtemot romerska kejsare som varken konverterade till islam eller betalade skyddsskatt. Därför understryks persiska kungar. De nationer som fick höra talas om honom och hans samfund närmade sig honom; vissa trodde, andra var fredliga och åter andra hycklade och bävade för honom. Han befriade de svaga från förtryckare till skillnad från Messias och hans följeslagare som aldrig fick något fotfäste i jordelivet. Inte heller behärskade de omnämnda områdena. De hyllar ju inte Messias, de rent av ser honom som gudomlig och ber till honom.

1Psaltaren 72:1

2Muslim (2889).