Från förvirrad skolastik till Salafiyyah

Vår Shaykh ash-Shawkânî sade i ”Wabl-ul-Ghamâm”:

”När jag brukade hungra efter kunskap var jag helt insatt i skolastikernas nedskrivna principer. Jag tröttade ut mig själv en lång tid och när jag väl trodde att jag hade nått målet insåg jag att jag bara var förvirrad. Jag ber Allâh om förlåtelse.

Numera tror jag på det som Salaf trodde på och stöds av autentiska bevis, oavsett vad det handlar om. Allt som verkar vara paradoxalt eller det som jag inte vet är korrekt, det som är oklart i Qur’ânen eller vissa hadîther om egenskaperna som hjärtat inte klarar av att säga, överför jag till Allâh samtidigt som jag tror på det bokstavliga. Allâh har inte ålagt någon slav att känna Hans essens eller egenskapers realia, vad Han (´azza wa djall) gör eller vad som har varit. Han visade att deras förstånd är för nedsatta för att de skall kunna begripa det och sade:

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”… men de kan inte omfatta Honom med [sin] kunskap.”1

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han.”2

120:110

242:11