Från fingerspetsar till klövar

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/241)

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

“Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben? Visst förmår Vi det! Vi förmår återställa hennes fingerspetsar!”1

Det vill säga att Allâh förmår också att sammanföra människans fingrar och tår så att de blir som klövar på kameler, hästar och åsnor och därmed förlorar funktionsförmågor som grepp, utsträckning och delikata handlingar som skrift och skrädderi. Den förklaringen har de flesta uttolkarna. az-Zadjdjâdj och Qatâdah sade:

“Versen betyder att den otrogne tror att Allâh inte förmår att sammansätta hans ben. Faktum är att Allâh förmår till och med att återställa hans små falanger och sammanföra dem så att de blir till fingerspetsar. Den som förmår att sammanföra små ben förmår än mer att sammanföra stora ben.”

175:3-4