Från ett land som fastar trettio till ett som fastar tjugonio

Fråga: Jag fastade tjugonio dagar i ett land som skulle fasta trettio dagar. Den tjugonionde natten reste jag till ett land som hade sett nymånen till Shawwâl och skulle därmed hålla ´Îd dagen därpå. Skulle jag rättat mig efter mitt hemland och fastat eller hållit ´Îd med landet som jag var i?

Svar: Du måste hålla ´Îd med landet vari du befinner dig. Om du därmed har fastat färre än tjugonio dagar, fullbordar du månaden efteråt. Om du har fastat tjugonio dagar, så kan en månad antingen vara tjugonio dagar eller också trettio dagar. I så fall behöver du inte kompensera en dag. Men om båda länderna har fastat trettio dagar måste även du fullborda trettio dagar.