Från bläckhornet till graven

´Allâmah Hâfidh al-Hakamî (rahimahullâh) sade:

”Till de troendes egenskaper hör deras aptit till kunskapen fram till Mötet.”

Till de troendes vackra egenskaper hör deras starka aptit till kunskapen, studierna och uppnåendet av den. Ty det är de troende som inser kunskapens värde, status och dygd. Deras aptit till kunskapen är mycket stor och deras vilja till den är mycket stark. Han sade:

”… fram till Mötet.”

Det vill säga att deras aptit är bestående och varaktig fram till döden. Innan Imâm Ahmad (rahimahullâh) dog såg de honom med bläckhorn och pennor. De frågade honom hur länge han hade tänkt söka kunskap. Han sade:

”Från bläckhornet till graven.”1

1al-Âdâb ash-Shar´iyyah (2/85) av Ibn Muflih.