Från beduintält till skyskrapor

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/26)

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Djibrîl sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam):

”Underrätta mig om den Yttersta stunden.” Han sade: ”Den tillfrågade vet inte mer än frågaren.” Han sade: ”Underrätta mig om dess tecken!” Han sade: ”Att slavinnan föder sin ägarinna och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårherdarna tävla om att bygga höga byggnader.”[1]

Att slavinnan föder sin ägarinna betyder att islam kommer att expandera och antalet slavar kommer att stiga. Män kommer att få barn med sina tillfångatagna slavinnor. Följaktligen blir slavinnornas söner med sådana män som deras ägare. Faderns äganderätt blir ju sedermera sonens. Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”… och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårherdarna tävla om att bygga höga byggnader.”

Abû Sulaymân al-Khattâbî sade:

”Han åsyftade araberna. De är kamelherdar. Islam kommer att spridas, länder kommer att erövras och de kommer att bebo dem och tävla om vem som bygger högst byggnader. Detta efter att ha varit ett ständigt förflyttande nomadfolk.”

[1] Muslim (8).