Från att avvisa Mustafâ al-´Adawî till att följa hans metodik – hur?

Fråga: För ett par dagar sedan utgav egyptiern Ahmad bin Abîl-´Aynayn, Mustafa al-´Adawîs svärson och Shaykh Muqbils elev, en bok i vilken han tillåter demonstrationer och uppror mot orättvisa makthavare och smädar Ahl-us-Sunnahs lärda. Boken heter ”al-Kawâshif al-Djalliyyah fî Hukm at-Thawrât al-´Arabiyyah”. Vi skulle gärna vilja att Shaykhen avvisar detta då liknande frågor kan få Salafî-ungdomen att bli förvirrad.

Svar: Ahmad bin Abîl-´Aynayn har inte fått detta från Shaykh Muqbil. Detta har han fått alltsedan han börjat umgås med Khawâridj i Egypten. Jag råder honom att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) för Khawâridjs innovationer och att han återvänder till sitt tidigare tillstånd när han sökte kunskap och förståelse inom religionen och höll fast vid Qur’ânen och Sunnah. Han måste veta att han för tillfället inte alls följer Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´îs och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg som de har färdats på i alla år. Nu färdas han på Khawâridjs väg. Om han inte tar tillbaka det kommer han bara att skada sig själv. Han kommer inte att skada Allâh något. Allâhs religion är bevarad. Den hjälpta gruppen kommer alltid att vara upprättad på sanningen. Han är ålagd att hålla sig borta från Khawâridj om de så skulle kalla sig själva för Ahl-us-Sunnah. De tillhör inte Ahl-us-Sunnah. De är innovatörer. I den här frågad tillhör de Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’.

Ahmad! Du hade bra verk och skrifter. Jag gillade dem och läste dem till dess att jag fick höra att du hade ändrats. Vi ber Allâh att Han får oss, dig och alla andra muslimer att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah.

Se snabbt till att återvända till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och hålla dig borta från Khawâridj. Ångra dig inför Allâh för dina senaste verk i vilka du har fallit i fel som berör trosläran, metodiken och kallet.

Den som umgås med Ahl-ul-Bid´a kommer att skadas och förgiftas av dem. Därför säger Salafs metodik att man inte umgås med Ahl-ul-Bid´a och påökar deras antal. Detta är den sanna metodiken. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

”Om du ser människor [i lättsinne] ge sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till dess de övergår till andra ämnen; och om Djävulen skulle få dig att glömma [detta], stanna då inte i sådana ogudaktiga människors sällskap, då du påmint dig [din plikt].”1

Må Allâh vägleda dig! Du brukade avvisa Mustafa al-´Adawî. Nu färdas du på hans, Qutbiyyûns, Surûriyyûns och Khawâridjs väg.

1 6:68