Från al-Madînah till Hizbiyyah

3 – En annan person som anammar ideologisk och revolutionär terrorism som har prövat många ignoranter och vilsna och lustfyllda människor är ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq.

Den här mannen var som alla andra studenter vid det islamiska universitetet i al-Madînah an-Nabawiyyah; han studerade Salafs dogm och metodik relaterade till kunskap och praxis. Efter att ha examinerat därifrån och öppnat en Salafî-skola i Kuwait och börjat kalla, blev varje Salafî glad. Men Satan är ju fiende till människan. Han fick honom att halka och fatta tycke för partiväsen och det som han själv kallar för ”kollektiv handling” och ”aktivistisk handling”. Istället för att följa blev han följd. Han började skriva i alla medier. Så småningen föll han i fel och synder relaterade till Allâhs och Hans slavars rättigheter. Följaktligen tog välvilliga lärda tag i det, började läsa hans skrifter och klargjorde hans fel vari han avvek från Salafs lärda.

Några som diskuterade med ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq om några av hans allvarliga fel, och inte alla, var den ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh). Jag har tagit med dem i en avhandling benämnd ”al-Bahth al-Wadjîz fî Nusrat-il-Haqq al-´Azîz”. När vi insåg att det inte fanns någon nytta med den diskussionen tog den ädle Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî på sig uppgiften och avvisade honom med två böcker:

1 – Djamâ´ah Wâhidah lâ Djamâ´ât wa Sirât Wâhid lâ ´Asharât.

2 – an-Nasr al-´Azîz ´alâr-Radd al-Wadjîz.