Från ´Abdus-Sattâr till ´Abdus-Sittîr

Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

https://www.youtube.com/watch?v=UoyQuRk1ik8

Fråga: Jag heter ´Abdus-Sattâr. Är det tillåtet?

Svar: Varken as-Sâtir eller as-Sattâr har rapporterats, till skillnad från namnet as-Sittîr1. Det är bäst att du byter namn till ´Abdus-Sittîr. Visserligen är döljelse en av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper, men Hans namn bekräftas bara via Qur’ânen och Sunnah. Därför är det bäst att han heter ´Abdus-Sittîr, ty det namnet nämns i Sunnah.

1Ya´lâ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man bada på ett öppet fält utan något höftskynke. Följaktligen gick han uppför sin predikstol, lovade Allâh och prisade Honom. Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh (´azza wa djall) är blyg och döljande (Sittîr) och älskar blyghet och att man döljer sig. När någon av er badar skall han se till att dölja sig.” (Abû Dâwûd (4011). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abû Dâwûd” (4011))