Framme i Muzdalifah efter gryning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (23)

Fråga: På grund av trängsel kom jag fram till Muzdalifah först efter gryningen. Måste jag betala blodspengar?

Svar: Du är inte ålagd något om du fastnade i trafiken på väg till Muzdalifah, ty du är ursäktad. Du är inte ålagd något.